Święto dziękczynienia to jedna z najważniejszych tradycji kultury amerykańskiej w naszej szkole obchodzimy je zawsze w świetnej atmosferze. Grupy przygotowują posiłek , czytają teksty na temat tej tradycji, uczą się słownictwa. Wiedza o kulturze innych narodów jest równie ważna jak znajomość języka.

 

Galeria: