Czyli BEC - Business English Certificates


Czym są egzaminy BEC?

  • BEC to najpopularniejsze egzaminy międzynarodowe potwierdzające znajomość języka angielskiego biznesowego.
  • Egzaminy BEC to seria testów na różnych poziomach zaawansowania określająca poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych.
  • Egzaminy BEC określają umiejętności zdającego na trzech poziomach:
  • BEC Preliminary Level - poziom B1 w międzynarodowej skali Rady Europy (odpowiada poziomowi egzaminu PET),
  • BEC Vantage Level – poziom B2 w międzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu FCE),
  • BEC Higher Level - poziom C1 w międzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu CAE)
  • Na egzaminach BEC oceniana jest umiejętność czytania, pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim w miejscu pracy.
  • W roku 2002 około 60 000 osób na świecie zdawało egzaminy BEC
  • Do czego przydaje się certyfikat BEC?
  • Certyfikaty BEC uznane są przez organy administracji państwowej i pracodawców za wiarygodny dokument poświadczający umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.

 

Kiedy odbywa się egzamin ?
Egzaminy BEC odbywają się w Polsce co roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych: w maju i w listopadzie.

 

Jakwygląda egzamin ?
Egzaminy BEC składa się z czterech części (papers):

 

1. Czytanie (1 godzina; 25% całości punktacji) - składa się z 6 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't say, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.

 

2. Pisanie (1 godzina 10 minut; 25% całości punktacji) - składa się z 2 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.

 

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 25% całości punktacji) - składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.

 

4. Mówienie (około 16 minut; 25% całości punktacji) - w tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części.
Na poszczczególnych poziomach występują następujące nieznaczne różnice w strukturze egzaminu.

 

EGZAMIN BEC PRELIMINARY

dostępny w wersji drukowanej i komputerowej

 

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI:

» READING / WRITING

Cześć Czytanie i Pisanie egzaminu BEC Preliminary (1 hour 30 minutes) składa się z 7 zadań w części czytanie i dwóch w części pisanie. Sa to zadania różnego typu.

 

» LISTENING

Rozumienie ze słuchu (ok. 40 minut.; 25% całości punktacji) składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.

 

» SPEAKING

W części ustnej (ok. 12 min.; 25% całości punktacji) egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Na niższych poziomach egzaminu kandydaci powinni umieć przekazać informacje o sobie i swojej pracy/studiach, a także poprosić o informacje na tematy ogólne i udzielić tego rodzaju informacji.

 

JAKA JEST SKALA OCEN?

Pass with Distinction 85 – 100%*

Pass with Merit 80 - 84%

Pass 65 - 79 %

CEFR** Level A2 40 - 64%

Fail 39% i poniżej

* certyfikat na poziomie B2 wg CEFR*
** CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

 

NOWOŚĆ
Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:
Council of Europe Level A2 - w przypadku egzaminu BEC Preliminary.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU BEC PRELIMINARY?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu BEC, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Kursy przygotowujące dostępne są dla indywidualnych Słuchaczy, dla Grup oraz w ofercie dla Firm SJO'EUREKA'.

 

EGZAMIN BEC VANTAGE

dostępny w wersji drukowanej i komputerowej

 

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 4 CZĘŚCI:

» READING

Czytanie (1 godzina; 25% całości punktacji) składa się z 5 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.

 

» WRITING

Ta część (45 minut; 25% całości punktacji) składa się z 2 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.

 

» LISTENING

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 25% całości punktacji) składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.

 

» SPEAKING

W tej części (około 14 minut; 25% całości punktacji) egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Na niższych poziomach egzaminu kandydaci powinni umieć przekazać informacje o sobie i swojej pracy/studiach, a także poprosić o informacje na tematy ogólne i udzielić tego rodzaju informacji.

 

JAKA JEST SKALA OCEN?

Oceny:
Ocena A - 80% i powyżej
Ocena B - 75 - 79%
Ocena C - 60 - 74%
Poziom B1 wg CEFR* - 45 - 59%*
Ocena negatywna (Fail)- 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

 

NOWOŚĆ
Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:
Council of Europe Level B1 - w przypadku egzaminu BEC Vantage.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU BEC VANTAGE?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu BEC, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Kursy przygotowujące dostępne są w SJO 'EUREKA' dla Słuchaczy indywidualnych, dla Grup oraz w ofercie dla Firm.

 

EGZAMIN BEC HIGHER

dostępny w wersji drukowanej i komputerowej

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 4 CZĘŚCI:

 

» READING

Ta część (1 godzina; 25% całości punktacji) składa się z 6 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn't, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.

 

» WRITING

Ta część (1 godzina 10 minut; 25% całości punktacji), składa się z 2 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.

 

» LISTENING

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 25% całości punktacji) składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.

 

» SPEAKING

W tej części (około 16 minut; 25% całości punktacji) egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Kandydaci na BEC Higher powinni umieć rozmawiać na tematy związane z pracą.

 

JAKA JEST SKALA OCEN?

Oceny:
Ocena A - 80% i powyżej
Ocena B - 75 - 79%
Ocena C - 60 - 74%
Poziom B2 wg CEFR* - 45 - 59%*
Ocena negatywna (Fail)- 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

 

NOWOŚĆ
Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:
Council of Europe Level B2 - w przypadku egzaminu BEC Higher.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU BEC HIGHER?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu BEC, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Kursy przygotowujące dostępne są w SJO 'EUREKA' dla Słuchaczy indywidualnych, dla Grup oraz w ofercie dla firm.