• TOEIC® L&R - TOEIC® Listening and Reading
  • TOEIC® S&W - TOEIC® Speaking and Writing
  • PBT - Paper-Based Test - test w wersji papierowej (rozwiązywany na kartach odpowiedzi)
  • iBT - internet-Based Test - test w wersji internetowej (zdawany na komputerach w ośrodkach ETS)
  • na życzenie - sesje dla zorganizowanych grup kandydatów w dowolnym terminie i miejscu
  • sesje otwarte - sesje o ustalonych terminach w ośrodkach ETS

Czym jest egzamin TOEIC?


Egzamin TOEIC jest międzynarodowym standardem, dokonującym pomiaru poziomu umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego w środowisku pracy. Egzamin został stworzony w 1979 roku przez ETS (Educational Testing Service), światowego lidera w testowaniu dla edukacji i biznesu. Dzięki rygorystycznym badaniom psychometrycznym zastosowanym przy konstruowaniu egzaminu jego wynik jest uznawany jako obiektywny obraz kompetencji językowej zdającego.
Jest to najczęściej zdawany egzamin na świecie - ponad 6 milionów kandydatów rocznie.
TOEIC jest używany i uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji.


Do czego przydaje się TOEIC?


Egzamin TOEIC jest najczęściej wykorzystywany do:

  • oceny postępów jakie poczynili pracownicy delegowani na szkolenia językowe
  • zwiększenia szans osób startujących na rynku pracy – w kraju i zagranicą
  • zarządzania edukacją językową w firmie czy organizacji
  • podejmowania właściwych decyzji w procesie rekrutacji lub awansowania pracowników
  • delegowania pracowników na międzynarodowe szkolenia i kontrakty

Jak wygląda egzamin?
TOEIC ( Listening i Reading ) jest egzaminem w wersji papierowej, o formacie testu wielokrotnego wyboru. Za całość egzaminu można otrzymać od 10 do 990 punktów.

 

TOEIC bada kompetencję językową w dwóch kluczowych obszarach:


Część 1 – Słuchanie: uczestnicy egzaminu słuchają różnego rodzaju pytań i krótkich konwersacji, prowadzonych w języku angielskim. Ta część egzaminu trwa 45 minut, obejmuje 100 pytań w czterech sekcjach. Zdający ma 7 sekund pomiędzy pytaniami na zaznaczenie odpowiedzi, nie ma możliwości ponownego odsłuchania zadań.
Część 2 – Czytanie: trwa 75 minut i zawiera 100 pytań w trzech sekcjach. Zdający sam wyznacza sobie tempo pracy, za tę część egzaminu może uzyskać od 5 do 495 punktów.

Pytania testowe to próbki autentycznego języka używanego w pracy i podróżach służbowych.
Na egzaminie można się spodziewać słownictwa i tematyki związanej ze wszystkimi obszarami funkcjonowania firmy, nie ma jednak zwrotów i wyrażeń o wysokim stopniu specjalizacji.

Jak jest oceniany egzamin TOEIC?
Egzamin jest oceniany komputerowo – wynik jest w 100% obiektywny i pozbawiony ryzyka błędu ludzkiego. Zaletą jest szybkie raportowanie wyniku – od 48h do 10 dni roboczych. Ma to ogromne znaczenie np. w procesie rekrutacji.
Najważniejsza dla zdających jest jednak informacja, że egzamin nie jest zdawany progowo – każda ilość punktów uprawnia do otrzymania certyfikatu i Tabeli Zdolności Językowych stanowiącej interpretację wyników.

W odniesieniu do poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( poziomy Rady Europy ) interpretacja jest następująca:
120 - 220 pkt - A1 (poziom początkujący)
225 - 545 pkt - A2 (poziom podstawowy)
550 - 780 pkt – B1 (poziom średniozaawansowany)
785 - 940 pkt – B2 (podstawowa biegłość zawodowa)
945 - 990 pkt - C1 (zaawansowana biegłość zawodowa)

 

TOEIC® L&R

TOEIC® S&W

Język

Angielski

Angielski

Format

PBT

IBT

Poziomy CEF

A1-C1

A1-C1

Skala ocen

10-990

S: 0-200
W: 0-200

Kontekst

praca i biuro

praca i biuro

Dostępność

na życzenie, sesje otwarte

sesje otwarte